Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
2 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore 6456 H kaderník
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia.
Stručný popis odboru:
Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné a praktické vedomosti a schopnosti, potrebné pre výkon v kaderníckych službách. Rozširuje odborné vedomosti a zručnosti o základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh, použitie kozmetických prípravkov na ošetrenie a líčenie pleti. Použitie kozmetických prístrojov, správneho technologického postupu starostlivosti o pleť, pri manikúre a pedikúre. Rozširuje vedomosti pri riadení prevádzky. Dopĺňa ekonomické, psychologické, estetické a výtvarné vedomosti absolventa potrebné pre úspešný výkon povolania.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
priamo v prevádzkach.
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk