Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia prípravy:
záverečná skúška
Poskytované vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie
Doklady o ukončení štúdia:
absolvent obdrží výučný list
Stručný popis odboru:
Holenie, umývanie a strihanie vlasov, vodová ondulácia a ondulácia železom, preparácia vlasov, zhotovovanie jednoduchých parochní a príčeskov, vlasová kozmetika, starostlivosť o ruky a pleť. Používanie umývacích a holiacich prostriedkov, dezinfekčných prípravkov, prostriedkov na odfarbovanie a farbenie vlasov, preparačných a regeneračných prípravkov, vlasového materiálu na parochniarske práce, kozmetických prípravkov na vlasy a pleť.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
SPV SOŠ DaS Nové Zámky Bjonsonova 2
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk